Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Didactische training

Bureau Coaching Hoger Onderwijs verzorgt didactische trainingen op maat voor zowel ervaren als startende docenten. Het ontwerpen, uitvoeren en toetsen van onderwijs volgens de principes van constructive alignment staat daarbij centraal. Deelnemers leren activerend les te geven en bovendien te reflecteren op hun stijl van lesgeven. Theorie en oefeningen in de cursus worden toegepast op het eigen onderwijs. Vaak is een lesobservatie deel van het traject.

Daarnaast verzorgt Bureau Coaching Hoger Onderwijs training in het begeleiden van individuele studenten (scripties en proefschriften). Hier ligt de focus op het proces van het begeleiden: hoe bewaak je het proces, hoe motiveer je studenten, hoe vind je een goede balans tussen sturing en de student zelf zijn weg laten vinden, hoe voer je een effectief begeleidingsgesprek, hoe geef je feedback en hoe kom je tot een zo objectief mogelijke beoordeling? Een observatie van een gesprek met een student kan deel uitmaken van de training.

Als coach en trainer ben ik betrokken bij het traject Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van de TU Delft. Daarnaast begeleid ik docenten en promovendi van het onderzoeksinstituut LUCL van de Universiteit Leiden bij het behalen van het BKO-certificaat. Ik heb een (Engelstalig) BKO-traject ontworpen en geïmplementeerd voor IHE Delft Institute for Water Education. Ik voer dit traject sinds 2009 uit en heb voor dit instituut tevens een didactisch programma voor buitenlandse partneruniversiteiten ontworpen.

foto Cornelia de Haan