Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Individuele coaching

Coaching is een doelgerichte manier van begeleiden en gaat uit van de kracht van ieder mens om zijn of haar eigen oplossingen te vinden. Als coach begeleid ik je daarbij door te luisteren, vragen te stellen en open en eerlijke feedback te geven op wat je vertelt. Zo word je je bewust van je patronen in denken en handelen en kun je andere keuzes maken.

Een coachtraject is relatief kort en bestaat gemiddeld uit vijf gesprekken van anderhalf uur. Jouw coachvraag staat centraal en je bepaalt zelf hoeveel gesprekken je wilt doen.

Wat ik het meest boeiend vind aan mijn werk als coach is dat er telkens weer zoveel te ontdekken valt in een mens en dat ieder van ons over een groot innerlijk potentieel beschikt. Het is mooi te zien hoe iemand daar (opnieuw) over kan beschikken.

Iedereen is welkom voor het aanvragen van een coachtraject. Informatie voor specifieke doelgroepen vind je hier.

foto Cornelia de Haan