Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Intervisie

Wil je samen met een aantal collega's op een effectieve manier werken aan je professionalisering? Doe dan met elkaar een begeleid intervisietraject.

Intervisie is een methode om met collega's actuele vraagstukken uit de praktijk te onderzoeken met als doel meer zicht te krijgen op het probleem en op hoe je zou kunnen handelen. Het is een vorm van reflecteren waarmee je de ervaring en expertise van collega's benut.

Een intervisiegroep bestaat uit vier tot zes vaste deelnemers die gelijkwaardig aan elkaar zijn, die zich eraan verbinden een aantal maal ongestoord bijeen te komen en die zich committeren aan het vertrouwelijke karakter van de bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een casus van een van de deelnemers centraal.

Via intervisie leer je van en met elkaar: degene die de casus inbrengt krijgt een breder perspectief op zijn handelen en leert over zichzelf en zijn aanpak; de overige groepsleden oefenen zich onder meer in het stellen van vragen, in het actief luisteren naar de ander en in het geven van feedback. Bovendien blijkt een casus vaak ook voor de overige groepsleden inhoudelijk relevant te zijn.

Mijn rol als intervisiebegeleider is het begeleiden van het proces tijdens de bijeenkomsten, want om te zorgen dat het vraagstuk centraal blijft staan en van alle kanten wordt belicht, verloopt intervisie via een vaste structuur. Verder kun je van mij professionele feedback verwachten en waar nodig zet ik een oefening in of draag ik extra literatuur aan.
Wat ik leuk vind aan het begeleiden van intervisie is om elke keer samen met de groep te puzzelen op wat het werkelijke probleem achter het vraagstuk is en jou als inbrenger meer zicht te geven op waar de spanning zit tussen wat je wilt en wat je in de praktijk doet.

Voorbeelden van intervisievraagstukken zijn:

 • Hoe kan ik omgaan met de druk die ik ervaar in mijn werk?
 • Hoe kan ik komen tot een betere balans tussen werk en privé?
 • Hoe kan ik beter samenwerken met mijn leidinggevende?
 • Hoe kan ik bepaalde aspecten van mijn werk beter organiseren?
 • Hoe kan ik meer doen van wat ik leuk vind?

Elke werkgerelateerde vraag die voor jou actueel is en waarvan je wilt onderzoeken wat jij eraan kunt doen, vormt een geschikte casus.

Na afloop van het intervisietraject ben je in staat:

 • lastige situaties in breder perspectief te plaatsen;
 • te reflecteren op je taken en verantwoordelijkheden;
 • te reflecteren op je normen en waarden;
 • te reflecteren op je sterktes en zwaktes;
 • alternatieven te ontwikkelen voor je huidige aanpak;
 • feedback te geven en te ontvangen.

Aantal bijeenkomsten en locatie
Het aantal bijeenkomsten van een intervisietraject bestaat uit het aantal deelnemers plus een startbijeenkomst en een afrondende sessie. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg gepland, denk aan ongeveer een keer per maand. De duur van een bijeenkomst is 2 uur.
We kunnen - afhankelijk van wensen en omstandigheden - online bijeenkomen of op jullie locatie afspreken.

Voor wie
Iedere groep van vier tot zes collega's is welkom om zich aan te melden, zoals docenten, verpleegkundigen, hoogleraren, juristen, coaches, journalisten en ambtenaren.

Van start
Ben je enthousiast en wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: cdehaan@coachinghogeronderwijs.nl.
Ik ga graag met jou en je collega's aan de slag!

Cornelia de Haan

foto Cornelia de Haan