Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Coaching voor promovendi

Individuele coaching

Het schrijven van een proefschrift is een avontuurlijk traject met onverwachte wegen, hobbels en mijlpalen. Coaching kan een wegwijzer zijn om zicht te krijgen op hoe je het pad naar jouw eindstreep het beste kunt afleggen. Vragen die in een coachtraject aan de orde zouden kunnen komen zijn:

  • Hoe kan ik op tijd mijn proefschrift afronden?
  • Hoe kan ik de samenwerking met anderen of mijn begeleiders beter laten verlopen?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat in mijn onderzoek centraal staat wat ík wil?
  • Hoe profileer ik me als onderzoeker?
  • Hoe kan ik me voorbereiden op mijn promotie?
  • Wat wil ik als mijn proefschrift klaar is?

Workshops

Promoveren doe je meestal alleen, terwijl elke promovendus soortgelijke ervaringen opdoet. Contact hebben met andere promovendi kan dan ook heel verhelderend zijn. Bureau Coaching Hoger Onderwijs ontwikkelt op aanvraag workshops voor promovendi waarin verschillende aspecten van promoveren centraal staan. Thema's die aan de orde kunnen komen, zijn onder andere: planning, begeleiding, het presenteren van onderzoek en het voorbereiden op de promotie.

foto Cornelia de Haan