Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Studentgericht begeleiden

Het begeleiden van individuele studenten is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die je tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Hoe begeleid je studenten op een effectieve manier, hoe stuur je niet te veel, maar ook niet te weinig en hoe kun je de student activeren? Daarover gaat mijn boek Studentgericht begeleiden. Individuele trajecten in het hoger onderwijs (2021).

Op grond van je inhoudelijke expertise word je geacht als vanzelfsprekend studenten te kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij stages, studieloopbaantrajecten, scripties of onderzoek. Begeleiden is echter een vak waarvoor je bepaalde vaardigheden nodig hebt. Deze vaardigheden staan centraal in het boek, waarvoor ik inzichten bijeen heb gebracht uit de hoek van coaching, communicatie, didactiek en leiderschap. Het is gebaseerd op meer dan tien jaar ervaring als coach en trainer van docenten met een begeleidingstaak. Juist omdat het veel docenten ontbreekt aan ondersteuning bij hun begeleidingstaak, doet het me plezier mijn kennis en expertise in boekvorm met een groter publiek te delen.

Ik hoop dat het boek jou als docent inspireert om te reflecteren op je wijze van begeleiden en dat het je handvaten biedt om je taak als begeleider bewuster, vaardiger en met meer voldoening uit te oefenen. Jouw enthousiasme is immers onmisbaar voor de student.

Je kunt het boek bestellen via je eigen boekhandel of via uitgeverij Coutinho

Workshop Studentgericht begeleiden

Boek nu een workshop over het individueel begeleiden van studenten. Voor zowel beginnende als ervaren begeleiders, voor grote en kleine groepen, in het Engels of in het Nederlands, uitgevoerd op jullie locatie of online. Afhankelijk van jullie wensen kan de workshop een of meer dagdelen beslaan. Het boek is desgewenst bij de workshop inbegrepen.

Onderwerpen die in de workshop aan de orde kunnen komen: visie op begeleiden, je rollen als begeleider, balans vinden tussen sturen en de student regie geven, begeleidingstrajecten starten en afronden, effectieve gesprekken voeren, feedback geven, motiveren, omgaan met lastige situaties en werken aan je eigen professionalisering.

Contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken kan via 06 1475 1514 of door een e-mail te sturen naar cdehaan@coachinghogeronderwijs.nl. Graag ontwerp ik een workshop of training op maat.

foto Cornelia de Haan