Bureau Coaching Hoger Onderwijs

Coaching voor docenten

Bureau Coaching Hoger Onderwijs begeleidt hbo-docenten en universitair docenten. Coaching kan goede ondersteuning bieden als je:

  • wilt reflecteren op je vaardigheden;
  • op zoek bent naar nieuwe inspiratie;
  • een balans zoekt tussen verschillende taken of tussen werk en privé;
  • effectiever wilt omgaan met bepaalde werksituaties;
  • effectiever wilt samenwerken;
  • verandering van werkzaamheden overweegt.

Coaching kan de vorm hebben van individuele gesprekken, maar ook is coaching-on-the-job mogelijk als je wilt werken aan je didactische vaardigheden.

Didactisch advies op maat

Wil je een les of training (her)ontwerpen, je aanpak als docent onder de loep nemen, je studenten meer activeren, sparren over een groep waarmee het niet lekker loopt?

Voor deze en andere onderwijsgerelateerde vragen kun je terecht voor didactisch advies op maat. Neem contact met me op om je vraag te bespreken: cdehaan@coachinghogeronderwijs.nl.

Didactische training

Voor zowel ervaren als startende docenten verzorg ik didactische trainingen op maat. Het ontwerpen, uitvoeren en toetsen van onderwijs volgens de principes van constructive alignment staat daarbij centraal. Deelnemers leren activerend les te geven en bovendien te reflecteren op hun stijl van lesgeven. Theorie en oefeningen in de cursus worden toegepast op het eigen onderwijs. Vaak is een lesobservatie deel van het traject.

Daarnaast geef ik training in het begeleiden van individuele studenten (zoals bij stages, studieloopbaantrajecten, scripties en proefschriften). Hier ligt de focus op het proces van het begeleiden: hoe bewaak je het proces, hoe motiveer je studenten, hoe vind je een goede balans tussen sturing en de student zelf zijn weg laten vinden, hoe voer je een effectief begeleidingsgesprek, hoe geef je feedback en hoe kom je tot een zo objectief mogelijke beoordeling? Een observatie van een gesprek met een student kan deel uitmaken van de training.

Als coach en trainer ben ik betrokken bij het traject Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van de TU Delft. Daarnaast begeleid ik docenten en promovendi van het onderzoeksinstituut LUCL van de Universiteit Leiden bij het behalen van het BKO-certificaat. Ik heb een (Engelstalig) BKO-traject ontworpen en geïmplementeerd voor IHE Delft Institute for Water Education. Ik voer dit traject sinds 2009 uit en heb voor dit instituut tevens een didactisch programma voor buitenlandse partneruniversiteiten ontworpen. Over het individueel begeleiden van studenten heb ik het boek Studentgericht begeleiden geschreven.

foto Cornelia de Haan